News

Gastheren en gastvrouwen!

Nadat gastheer Ernst en gastvrouwe Ageeth vorig jaar hadden aangegeven, dat ze in 2022 niet het gehele seizoen beschikbaar waren, hebben we gezocht naar andere mensen, die voor vanaf dit jaar 2022 ook gastheer en gastvrouw willen zijn.

En heel blij zijn we, dat we die gevonden hebben! Joris, Hanneke en hun kleine Milan komen ons helpen en versterken! Zij hebben al wat ervaring met het beheren van campings, dus we hebben er alle vertrouwen en en wensen hen alvast veel succes!

Beide ‘teams’ wisselen elkaar dit jaar af en zo gaan wij en hen nieuwe ervaring opdoen.