Algemene Voorwaarden

Terug naar pagina “Beschikbaarheid en Reserveren”

Algemene voorwaarden camping de Nachtegaal

 1. Leo en Marianne van der Westen zijn eigenaren van camping der Nachtegaal. De camping de Nachtegaal is onderdeel van VOF Woonerf Luscinia. Leo van der Westen is eerstverantwoordelijk voor de camping en hierna te noemen ‘de eigenaar’.
 2. De camping de Nachtegaal is gevestigd aan de Lankhorsterstraat 21, 7255 LC Hengelo (Gld), KvK nr.: 08186597
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders van camping de Nachtegaal en huurders van de huurcaravan en de sta-caravan (hierna te noemen: “gebruikers”). 
 4. De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen.
 5. Met het aangaan van een reservering en navolgende huur-/gebruikersovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 6. De huur-/gebruikersovereenkomst wordt altijd schriftelijk aangegaan. 
 7. Camping de Nachtegaal laat zich gedurende een deel van het kampeerseizoen ondersteunen door een gastheer en/of een gastvrouw. Gedurende het kampeerseizoen kunnen de gastheer en gastvrouw, werkend namens de eigenaar, werkzaamheden vervullen en zijn de eerst aanspreekbare personen. Gebruikers dienen hun richtlijnen op te volgen. Bij verschil van mening beslist de eigenaar.
 8. Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de eigenaar niet aansprakelijk. 
 9. Het verblijf op onze camping en betreden van het terrein is voor eigen risico. 
 10. Bij aankomst kan en mag de eigenaar van de camping u vragen om een origineel ID-bewijs te tonen. Gebruikers dienen zich aan de huisregels van camping de Nachtegaal te houden. De eigenaar van de camping heeft het recht om mensen die zich niet aan de huisregels houden, het verblijf op de camping te ontzeggen. Deze huisregels hangen goed zichtbaar in de informatiehoek.
 11. Bij aankomst vragen wij u even te melden bij de gastheer/vrouw, of bij de eigenaar. Op de dag van aankomst kunt u vanaf  14.00 uur over de gereserveerde plaats beschikken, op de dag van vertrek dient u vóór 12.00 uur de camping te verlaten. Eerder aankomen kan na overleg, meerprijs € 7,50 – later vertrekken (tot 19 uur) is mogelijk na overleg, meerprijs € 7,50 
 12. Het factuurbedrag voor uw verblijf op de camping de Nachtegaal wordt vóór aankomst voldaan, eventueel na onderlinge afstemming uiterlijk vóór het  vertrek. De eigenaar kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken. 
 13. Wanneer een reservering méér dan 2 maanden voor startdatum kampeerperiode wordt aangegaan, wordt er een aanbetaling van 40% gevraagd. Deze aanbetaling dient binnen 10 dagen te zijn voldaan, anders vervalt de reservering. Het restantbedrag wordt vóór aanvang kampeerperiode voldaan. De eigenaar kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken.
 14. De reservering is bindend en de gereserveerde periode dient in zijn geheel te worden voldaan.
 15. De eigenaar kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag de toegang tot camping de Nachtegaal ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het verblijfsgeld.
 16. De eigenaar zal er alles aan doen om het terrein en de faciliteiten van camping de Nachtegaal in een goede staat van onderhoud te houden en de gebruikers een fijne vakantie te bieden.
 17. De gebruiker zal er alles aan doen de bijbehorende kampeerplaats of de huurcaravan in dezelfde staat van onderhoud te houden. 
 18. Bezoekers en logees zijn – na aanmelding, tegen bijbetaling en met een max. van 2 –  welkom. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw bezoek.
 19. Reservering en annulering kampeerplaats: 
  1. U kunt telefonisch, via de mail of via het reserveringsformulier bij ons reserveren. 
  2. U ontvangt een schriftelijke reserveringsbevestiging (gebruikersovereenkomst) en daarmee is de boeking van de kampeerplaats definitief.
  3. Soms kan een vakantie onverwacht niet doorgaan en vaak is de reden daarvoor absoluut niet leuk. Daarom adviseren wij u een annuleringsverzekering af te sluiten. 
  4. Bij annulering van een kampeerplaats betaalt de gebruiker annuleringskosten aan de eigenaar. Deze bedragen:
   • Annuleren langer dan 2 maand voor de aankomstdatum kan kosteloos.
   • Bij annulering tot 1 maand voor de aankomstdatum betaalt u 50% van de verblijfskosten.
   • Bij annulering tot 2 weken voor de aankomstdatum betaalt u 75% van de verblijfskosten.
   • Bij annulering 1 dag voor of op de aankomstdatum betaalt u 100% van de verblijfkosten.
   • Bij verlate aankomst en/of vroegtijdig vertrek wordt voor de desbetreffende dagen het basistarief (€15,50) in rekening gebracht.
   • Indien de kampeerder niet op de overeengekomen aankomstdag arriveert en bovendien Camping de Nachtegaal niet heeft gemeld dat hij/zij later zal arriveren, dan heeft Camping de Nachtegaal het recht de volgende dag de gereserveerde standplaats aan een ander te verhuren.

April 2022

Camping de Nachtegaal

Lankhorsterstraat 21

7255 LC Hengelo (Gld)

www.campingdenachtegaal.nl

De camping maakt onderdeel uit van Woonerf Luscinia

KVK nr: 08186597